Nuestras Obras

-Desenvolupament del Projecte de Rehabilitació i millora del Conjunt de “La Torre de Les Aigües” al Tibidabo, de la Societat General d’Aigües de Barcelona. Desenvolupament del Projecte Executiu. Tibidabo. Barcelona. 2000 | 2002

 Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

  – Desenvolupament del Projecte d’Execució de Rehabilitació del Conjunt de Sales de “Màquines”, “Calderes” i “Dinamos” de La Societat General d’Aigües de Barcelona i Edifici d’Accès al Museu de les Aigües (1.100m2) i Urbanització de l’entorn (5.000m2). Cornellà de Llobregat-Barcelona. 2002 | 2004

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Col·laboració en la realització de diferents fases del Projecte d’Execució de Reforç Estructural i Rehabilitació de l’Edifici situat a la Rambla de Catalunya nº 77 de Barcelona.

– Col·laboració en la realització del Projecte d’Execució i de Reforç Estructural i Rehabilitació de l’ Edifici del Rellotge i el Llanternó de l’Escola Industrial de Barcelona. Barcelona. 2006.

– Col·laboració en el desenvolupament dels diferents Projectes de Remodelació, Reforç i Rehabilitació de diferents Barris per Adigsa, Incasol i Direcció General d’Arquitectura i Habitatge: barri de La Pau, barri de Parera, Barri de Salipota, Isla KP7 de Montigalà, Islas UP-2,UP-3,UP-4,UP-5 de Cerdanyola del Vallès….

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Col·laboració en l’Elaboració dels Càlculs estructurals per a la Consolidació, Rehabilitació i Restauració i els Projectes Bàsics i d’Execució corresponents de diversos edificis del BARRI DEL CARMEL en Barcelona. Barri del Carmel. Barcelona. 2005 | 2007

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Reparació de façana i coberta (300m2) de Col.legi Boix. Badalona. 2010

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Projecte de consolidació de Terreny i Formació de Murs de Contenció a l’Habitatge Ketelsen. Vallvidriera. Barcelona. 2012.

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Projecte d’impermeabilització de coberta (200m2), de finca Sant Ponç 90. Barcelona. 2012

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Projecte de Reparació de coberta i dels balcons de la façana de la finca situada al Carrer Balmes núm. 16 (150m2) Montmeló. Barcelona.

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Projecte de Substitució de cobertes, de rehabilitació de lloses de balcons de façaan i de modificació de la urbanització exterior (750m2), de la Mancomunitat de Propietaris de la Finca situada al Carrer Federico Garcia Lorca, 49. Montmeló. Barcelona. Any 2012.

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Projecte de Rehabilitació de les façanes, de lloses de balcons de façana i de reparacions puntuals a les cobertes(250m2), de la finca situada al Carrer Lluís Companys núm. 4. Montmeló. Barcelona. Any 2012.

 – Projecte de Substitució de Placa de fibrociment de coberta de Nau industrial per placa prefabricada amb aïllament, Carrer Josep Torelló, núm. 19. (1.070m2) La Roca del Vallés. Barcelona. Any 2012.

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Projecte de Rehabilitació total de pati lateral núm. 01 i reparació de pati central, i cobertes tota la finca situada al Carrer Consorts Sans Bernet núm. 7-11. Barcelona. Any 2013

 – Projecte de Rehabilitació total de façana posterior de finca sita al Carrer Dante Aliguieri, num. 40. Barcelona. Any 2013

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Projecte de Rehabilitació integral de façanes de la finca situada al Carrer Pere IV núm. 172. Any 2011

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Projecte de Rehabilitació integral de façanes i coberta (300m2) de la finca situada al Carrer San Llorenç núm. 14. Barcelona. Any 2011

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Projecte de Rehabilitació integral de façanes de la finca situada al Carrer Marià Aguiló núm. 58. Any 2012

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

 – Projecte de Rehabilitació integral de façanes de la finca situada al Carrer Tortellà núm. 13. Any 2012

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

– Projecte de Rehabilitació integral de façanes de la finca situada al Carrer Monlau núm. 52. Any 2013 

Microsoft Word - CURRICULUM M29_COMPLET2015.doc

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *